Diwrnod Chwarae AM DDIM yng Ngweithfeydd Haearn y Bers

FEATURING…

Adrodd straeon
Tatŵs gliter
Teithiau tywys o Weithfeydd Haearn y Bers

Lluniaeth ysgafn ar gael

Bydd rhywfaint o gadeiriau a gasibos ar gael.

Ar y cyd â Thîm Chwarae Wrecsam, rydym yn cynnal ein Diwrnod Chwarae cyntaf erioed yng Ngweithfeydd Haearn y Bers!

Mae llawer o weithgareddau chwarae wedi eu trefnu yn cynnwys dŵr, yn ogystal ag adrodd straeon, tatŵs gliter a theithiau tywys o amgylch Gweithfeydd Haearn y Bers.
Dim angen archebu lle, dim ond dod draw unrhyw bryd rhwng 11am a 3pm.

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Parcio am ddim.

Sylwer mai safle awyr agored yw hwn felly gwnewch yn siŵr eich bod yn barod am bob math o dywydd.

 

Gwaith Haearn y Bers

Roedd hanes Gwaith Haearn y Bers wedi para tua 100 mlynedd, cafodd ei sefydlu gan Charles Lloyd tua 1717 i gynhyrchu haearn bwrw ar gyfer efeiliau lleol. Roedd oes aur y gwaith yn ystod y 1770au i 1790au pan oedd John ‘Iron Mad’ Wilkinson yn gyfrifol am y canon haearn gweithgynhyrchu a silindrau peiriant stêm. Daeth y gwaith i ben yn 1812 yn dilyn marwolaeth John yn 1808.

Dysgu mwy