Gwylio ar-lein: Cynlluniau dylunio amgueddfa newydd i gael eu datgelu

CYHOEDDIAD PWYSIG: Mae’r digwyddiad hwn wedi’i ohirio’n barchus yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Byddwn yn cyhoeddi dyddiad newydd ar gyfer y digwyddiad yn fuan iawn. Mae cynlluniau ar y gweill i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hailwampio’n

Parhau i Ddarllen

Gweler y dyluniadau ar gyfer atyniad newydd mawr yng nghanol dinas Wrecsam

CYHOEDDIAD PWYSIG: Mae’r digwyddiad hwn wedi’i ohirio’n barchus yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Byddwn yn cyhoeddi dyddiad newydd ar gyfer y digwyddiad yn fuan iawn. Wrth i Wrecsam baratoi i ddathlu ei mis cyntaf fel dinas mewn steil, mae gennym fwy o newyddion cyffrous i’w rhannu

Parhau i Ddarllen