Gwylio ar-lein: Cynlluniau dylunio amgueddfa newydd i gael eu datgelu

CYHOEDDIAD PWYSIG: Mae’r digwyddiad hwn wedi’i ohirio’n barchus yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Byddwn yn cyhoeddi dyddiad newydd ar gyfer y digwyddiad yn fuan iawn.

Mae cynlluniau ar y gweill i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hailwampio’n llawn yng nghanol dinas Wrecsam.

Bydd yr ‘amgueddfa dau hanner’ newydd yn atyniad cenedlaethol newydd o bwys i Wrecsam a Chymru, gan ddathlu pêl-droed Cymru, ddoe a heddiw, yn ei holl amrywiaeth, ochr yn ochr â lleoliad gwell o’r radd flaenaf ar gyfer darganfod stori ddiddorol a chyffrous ein gwlad. rhanbarth gogledd-ddwyrain Cymru.

Rydyn ni nawr yn falch iawn o allu rhannu’r cynlluniau dylunio diweddaraf.

Rydym wedi trefnu cyflwyniad rhyngweithiol ar-lein i’w gynnal ddydd Llun 12 Medi o 6.30pm-8.00pm.

Yn ystod y digwyddiad, bydd y tîm dylunio yn eich tywys drwy’r cynlluniau darluniadol diweddaraf ar gyfer yr amgueddfeydd newydd, gan gynnwys y mannau cyhoeddus wedi’u hailwampio, orielau a nodweddion newydd eraill yr adeilad.

Byddwch hefyd yn gallu gweld a chlywed am rai o’r arddangosion a’r gweithgareddau arfaethedig.

Byddwch yn gallu gofyn cwestiynau am y prosiect yn ystod y digwyddiad drwy’r blwch sgwrsio. Bydd y tîm yn ceisio ateb cymaint â phosibl.

Archebwch eich lle

  • Os hoffech chi ymuno â’r digwyddiad byw unigryw hwn, llenwch y ffurflen isod.
  • Bydd dolen i ymuno â’r digwyddiad yn cael ei anfon at bawb sy’n cofrestru.
  • Mae lleoedd yn gyfyngedig i archebu eich lle nawr i osgoi siom!
  • Os cewch unrhyw broblemau wrth lenwi’r ffurflen, anfonwch e-bost