Cyfeillion Bryn ar y We

Mae Cyfeillion Bryn yn cyfarfod dros y we!
10.10.2020 | 10.00am– 11.30am | £3 am un plentyn
Mae Cyfeillion Bryn yn glwb hanes ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed, a’n thema mis Hydref yw Gwrthrychau Dirgel.
Rhaid i chi allu cysylltu â Zoom.
Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw lle ac yn talu dros y ffôn am y sesiwn erbyn 02.10.20, er mwyn i ni allu anfon cyfarwyddiadau ymuno i chi.
01978 297460

Amgueddfa Wrecsam

Mae Amgueddfa Wrecsam yn adrodd stori Wrecsam a’r ardal gyfagos drwy arddangosfeydd rhyngweithiol a chyfeillgar i deuluoedd.

Dysgu mwy