Caffi’r Cwrt

Mae Caffi’r Cwrt yn cynnig ystod enfawr o brydau ysgafn cartref, coffi, brechdanau, cawliau, cacennau a phwdinau na ellir maddau iddynt.

Rydym wedi manteisio ar y nifer fawr o gyflenwyr bwyd lleol rhagorol sydd gennym ar garreg ein drws i greu ein bwydlen – rydyn ni hyd yn oed yn gwerthu peth o’r cynnyrch yn ein siop!

Amseroedd Agor Caffi

Dydd Llun – Dydd Sadwrn: 11.00am-3.30pm

Gweler y fwydlen yma

Bwydlen Plant

Mae prydau arbennig ar gael bob dydd.


Siop

Ymlaciwch a phori yn ein siop.

Mae gennym ystod hyfryd o roddion unigryw, llyfrau, cardiau a mwy, pob un wedi’u hysbrydoli gan ein harddangosfeydd a hanes lleol Wrecsam.

Cedwir pob hawl