Mae prosiect Amgueddfa Bêl-droed Cymru yn atyniad newydd cyffrous sydd wedi’i gynllunio ar gyfer canol tref Wrecsam.

Bydd yr amgueddfa newydd yn dathlu pêl-droed Cymru, ddoe a heddiw, yn ei holl amrywiaeth, o glybiau llawr gwlad i’r timau cenedlaethol, yn ogystal â thynnu sylw at lwyddiannau hanesyddol Wrecsam yn y gamp â dathlu treftadaeth gyfoethog Bwrdeistref y Sir.

Gan weithio ochr yn ochr â’r gymuned, bydd yr amgueddfa’n cynnal rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau i ysbrydoli pawb sy’n ymweld i ddysgu, i fod yn egnïol a chyflawni eu potensial.

Cwestiynau Cyffredin

Ble mae’r amgueddfa newydd yn mynd i gael ei hadeiladu?

Bydd yr Amgueddfa Bêl-droed newydd wedi’i lleoli yn adeilad Amgueddfa Wrecsam ar Stryd y Rhaglaw.

Bydd gwaith adnewyddu mawr yn cael ei wneud, gan gynnwys gwneud defnydd llawn o’r llawr uchaf am y tro cyntaf, fel y gall yr Amgueddfa Bêl-droed ac Amgueddfa Wrecsam fodoli ochr yn ochr.

Mae rôl Amgueddfa Wrecsam fel ceidwad Casgliad Pêl-droed swyddogol Cymru a phrofiad staff o’i wneud yn hygyrch i ymwelwyr, ymchwilwyr ac ar-lein yn ei wneud yn gartref delfrydol i’r Amgueddfa Bêl-droed newydd.

Pwy sy’n adeiladu’r amgueddfa newydd?

Mae’r Amgueddfa’n cael ei datblygu a’i hariannu gan Gyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru.

Unwaith y bydd ar agor, bydd yr Amgueddfa Bêl-droed yn cael ei gweithredu a’i rheoli gan Gyngor Wrecsam.

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan grŵp llywio sy’n cynnwys y Prif Weithredwr, cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, rhwydwaith Treftadaeth Chwaraeon, Amba Cymru / Amgueddfa Genedlaethol Cymru, staff yr amgueddfa a eraill.

Mae staff yr amgueddfa hefyd yn cydweithredu â chydweithwyr yn yr Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol (Lloegr) ac Amgueddfa Bêl-droed yr Alban.

Pam Wrecsam?

Cyfeirir at Wrecsam yn aml fel ‘cartref ysbrydol pêl-droed Cymru’.

Dyma ychydig o resymau pam:

  • Sefydlwyd CBDC yma ym 1876.
  • Sefydlwyd Clwb Pêl-droed Wrecsam yn ôl ym 1864, gan ei wneud y clwb pêl-droed proffesiynol hynaf yng Nghymru a’r trydydd hynaf yn y byd!
  • Fe wnaeth eu tir, The Racecourse, gynnal gêm ryngwladol gartref gyntaf y genedl ym 1877.
  • Mae rhai o chwaraewyr mwyaf llwyddiannus Cymru wedi dod o Wrecsam neu chwarae ynddo gan gynnwys Billy Meredith, Mark Hughes, Robbie Savage ac, yn fwy diweddar, Neco Williams.
  • Mae Amgueddfa Wrecsam yn gartref i Gasgliad Pêl-droed swyddogol Cymru – y casgliad mwyaf sy’n ymwneud â phêl-droed Cymru sydd dan berchnogaeth gyhoeddus. Mae’r amgueddfa wedi gofalu am y casgliad ers dros ugain mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw fe’i defnyddiwyd mewn mwy na dwsin o arddangosfeydd, yn ogystal â bod yn adnodd i ymchwilwyr, cwmnïau cynhyrchu teledu ac amgueddfeydd eraill.
  • Bellach mae Wrecsam yn gartref i Ganolfan Hyfforddi Genedlaethol CBDC yn Colliers Park, Canolfan Hyfforddiant Proffesiynol Wrexham AFC yn y Groves, ac ailddatblygiad Porth Wrecsam ar y Cae Ras.

Beth fydd yn digwydd i Amgueddfa Wrecsam?

Mae Amgueddfa Wrecsam yn aros yn union lle mae hi. Mewn gwirionedd, bydd yn well nag erioed.

Bydd y ddwy amgueddfa’n bodoli ochr yn ochr yn yr un adeilad unwaith y bydd y gwaith gwella wedi’i gwblhau. Bydd orielau newydd yn cael eu creu i arddangos casgliadau Amgueddfa Wrecsam, sy’n golygu profiad gwell i ymwelwyr a lleoliad modern o’r radd flaenaf ar gyfer darganfod stori hynod ddiddorol a chyffrous ein rhanbarth yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Casgliad Pêl-droed Cymru

Mae Amgueddfa Wrecsam yn gartref i Gasgliad Pêl-droed Cymru. Sefydlwyd y casgliad yn 2000 gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a dyma’r casgliad mwyaf o bethau cofiadwy pêl-droed Cymreig a gedwir mewn perchnogaeth gyhoeddus yng Nghymru.

Mae dros 2,000 o eitemau yn y casgliad hyd yma. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae deunydd yn ymwneud â John Charles, crysau Cymru o gemau rhyngwladol, a medalau a thlysau yn ymwneud â phob lefel o’r gêm yng Nghymru.

Nid oes gan Amgueddfa Wrecsam le ar hyn o bryd i arddangos y casgliad cyfan yn barhaol, fodd bynnag, mae eitemau dethol o’r casgliad yn cael eu defnyddio’n aml ar gyfer arddangosfeydd dros dro, yn ogystal â bod yn adnodd i ymchwilwyr, cwmnïau cynhyrchu teledu a benthyciadau i amgueddfeydd eraill.

Blog Amgueddfa Bêl-droed Cymru/Archif newyddion

Ar ein blog fe gewch yr holl newyddion diweddaraf a diweddariadau o’r prosiect ynghyd ag erthyglau arbennig yn cynnwys straeon o gromgelloedd hanes pêl-droed Cymru ac uchafbwyntiau dethol o Gasgliad Pêl-droed Cymru.

Sut alla i ddarganfod mwy?

Gallwch ymuno â rhestr bostio‘r Amgueddfa Bêl-droed sydd newydd ei lansio i gael diweddariadau am y prosiect yn syth i’ch mewnflwch, ynghyd â gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan.

Cysylltwch â ni

amgueddfabeldroed@wrexham.gov.uk

Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd ag eitemau pêl-droed Cymru a / neu straeon o ddiddordeb ac rydym yn croesawu rhoddion posibl i’r casgliad.

Cedwir pob hawl