Oriel Un

Oriel Un – dyma lle gallwch archwilio casgliadau’r amgueddfa a’r straeon y maent yn eu datgelu am orffennol Wrecsam.

Ewch i mewn i’r oriel trwy’r Twnnel Amser lle gallwch weld gwrthrychau wedi’u dewis a’u dehongli gan aelodau o’r gymuned leol.

Dyluniwyd yr oriel yn arbennig i apelio at y nifer fawr o wahanol bobl y mae’r amgueddfa’n eu denu. Beth fydd yn apelio atoch chi?

Dewch i gwrdd â Dyn Brymbo, gwrandewch ar y newyddion am ei ddarganfod a darganfod sut mae gwyddoniaeth wedi datgelu ei gyfrinachau.

Dewch i weld Celc yr Orsedd o’r Oes Efydd a gwyliwch ddwy ffilm a gynhyrchwyd yn arbennig sy’n egluro sut y gwnaed y celc bron i dair mil o flynyddoedd yn ôl.

Rhowch gynnig ar ailadeiladu castell Holt neu gwrandewch ar adroddiad cymeriadau hanesyddol o reng flaen gorffennol Wrecsam: concwest Cymru, amser Owain Glyn Dŵr a’r Rhyfel Cartref.

Eisteddwch yn ôl ac ymlacio yn yr Hippodrome wrth i chi wylio ffilmiau am Wrecsam Lager, CPD Wrecsam a gorffennol mwyngloddio Wrecsam

Snwffiwch swyn y Wrecsam Fictoraidd gyda chymorth Ci Acton…

Cedwir pob hawl