Brymbo: Ffowndris, Ffwrneisi a Ffydd | Oriel 1

Mae’r arddangosfa thema ‘Pobl a Lleoedd’ presennol yn y brif oriel yn Amgueddfa Wrecsam ar hyn o bryd yn amlygu hanes Brymbo.

Mae’r arddangosfa yn seiliedig ar y casgliadau hanes diwydiannol, cymdeithasol a chelf y gofelir amdanynt gan yr amgueddfa, gan gynnwys:

  • Llun olew gan John Wilkinson, sylfaenydd gwreiddiol Gwaith Dur Brymbo
  • Albwm cyfeiriad a lluniau goleuedig a gyflwynwyd gan Mr J H Darby, rheolwr gyfarwyddwr Gwaith Dur Brymbo yn Ebrill 1908 gan y rheolwyr a’r gweithlu
  • Helmed wreiddiol ymladdwr tân Brigâd Dân Brymbo
  • Cragen brin wedi goroesi a wnaed gan yr Ordnans Brenhinol o waith dur Brymbo
  • Offer a ddefnyddiwyd gan Walter Salisbury a’i gydweithwyr yn y gwaith dur
  • Gwaith arian o Gapel Wesleaidd Bethel, Brymbo.

Mae’r arddangosfa hefyd yn rhoi cyfle i ddangos y gwaith celf a cherflun cyn-weithwyr Gwaith Dur Brymbo, Ben Boenisch. Roedd Mr Boenisch, dyn cadarn o Gymdeithas Celf Wrecsam a’r Fro yn y 1970au a’r 1980au yn gweithio fel rheolwr arlwyo ym Mrymbo.   Doedd peryglon achlysurol y Siop Toddi Trydan a’r felin dreigl ddim o’i gymharu â gyrfa Mr Boenisch yn y rhyfel: brwydro’r Wehrmacht yn dilyn ymosodiad yr Almaenwyr a Sofiet o’i gartref, Gwlad Pwyl, yn 1939; gan ddianc ar draws Ewrop i Ffrainc i ddechrau ac yna i Brydain; cyn brwydro gyda’r Canonau Brenhinol yn Burma.

Mae’r cas arddangosfa ‘Pobl a Lleoedd’ wedi’i leoli yng nghanol y brif oriel yn Amgueddfa Wrecsam.

Brymbo: Foundries, Furnaces and Faith | Brymbo: Ffowndris, Ffwrneisi a Ffydd

Amgueddfa Wrecsam

Mae Amgueddfa Wrecsam yn adrodd stori Wrecsam a’r ardal gyfagos drwy arddangosfeydd rhyngweithiol a chyfeillgar i deuluoedd.

Dysgu mwy