Nodau ac amcanion y Cyfeillion yw hyrwyddo, cefnogi a chynorthwyo’r holl agweddau ar waith Amgueddfeydd a Gwasanaethau Treftadaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r Cyfeillion yn ymddiriedolaeth elusennol ac felly fe’i gweithredir yn unol â’r rheolau a osodwyd gan y Comisiwn Elusennol. Nid yw’n rhan o’r Cyngor ond yn gorff preifat a weithredir gan ei aelodau. Mae’r aelodau yn ethol pwyllgor bychan i weithredu’r mudiad.

Swyddogion

Cadeirydd: Robert Williams

Is-gadeirydd: Sandra Allen

Trysorydd: Rebecca Wright

Ysgrifennydd: Helen Bendon

Cost Tanysgrifiadau Blynyddol

Oedolyn

Unigol: £12
Cwpwl: £18

Gostyngiadau

Unigol: £7
Cwpwl: £10
(mae’r gostyngiadau ar gyfer plant, myfyrwyr, pensiynwyr a’r di-waith)

Teulu

Dau Oedolyn a Dau Blentyn: £16

Masnachol

£12

Corfforedig

£25

Mynediad i Ddarlith

Ymwelwyr £3

Cedwir pob hawl