Mae Amgueddfa Wrecsam yn llwyfannu rhaglen newidiol o arddangosfeydd ar draws ei thair oriel a’r Twnnel Amser:

  • Hanes cymdeithasol, diwydiannol a milwrol
  • Archeoleg
  • Daeareg, palaeontoleg a hanes natur
  • Celfyddydau cain ac addurnol
  • Chwaraeon
  • Diwylliant poblogaidd 

Mae’r arddangosfeydd yn adrodd straeon Wrecsam, Cymru a’r byd ehangach i oedolion a phlant. Fe’u datblygir mewn cydweithrediad â gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol a thrwy ein partneriaeth ag Amgueddfa Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Arddangosfeydd

Holt Cudd: Hanes Safle Rhyfeinig

Ar Orffennaf 17eg 2021 agorir Holt Cudd: Hanes Safle Rhyfeinig, yr arddangosfa newydd gyntaf yn Amgueddfa Wrecsam ers diwedd y broses gloi. Mae’r teitl, Holt…

Brick Built: Tirnodau mewn brics LEGO®

Tirnodau mewn brics LEGO® 18.02.2022 – 07.05.2022 Er mwyn dathlu’r cysylltiad hanesyddol rhwng Wrecsam a LEGO® bydd Amgueddfa Wrecsam yn cynnal digwyddiad ‘Brick Built’, arddangosfa…

Digwyddiadau

Cedwir pob hawl