Gweithgaredd Hanner Tymor AM DDIM: Mosaigau Bach

Creu mosaig Rhufeinig maint coaster i fynd adref gyda chi.

Gweithgaredd galw heibio am ddim – galwch i mewn unrhyw bryd yn ystod yr amseroedd a hysbysebir.

Amgueddfa Wrecsam

Mae Amgueddfa Wrecsam yn adrodd stori Wrecsam a’r ardal gyfagos drwy arddangosfeydd rhyngweithiol a chyfeillgar i deuluoedd.

Dysgu mwy