Golau Gwyrdd ar gyfer Prosiect Amgueddfa Mawr

Mae’r wefr sy’n amgylchynu Wrecsam a phêl-droed wedi lledaenu i bob cwr o’r byd. O Awstralia i’r Ariannin, Canada i Gaerdydd a Fflint i’r Ffindir, mae pobl yn gwybod am gysylltiadau Hollywood yng Nghlwb Pêl-droed Wrecsam, sef dinas man geni Pêl-droed Cymru. Yng nghanol y ddinas honno mae Amgueddfa Wrecsam,

Parhau i Ddarllen

Cefnogwyr pêl-droed Cymru – rydym angen eich barn ar ein cynlluniau amgueddfa newydd…

Yr ‘Amgueddfa Dau Hanner’ yw ein henw llaw-fer i ddisgrifio’r prosiect a fydd yn gweld datblygiad Amgueddfa Bêl-droed Cymru ac Amgueddfa Wrecsam newydd yn adeilad presennol yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw yn Wrecsam, Cymru. Mae Amgueddfa Wrecsam eisoes yn gartref i Gasgliad Pêl-droed Cymru. Wedi’i sefydlu yn 2000 dyma’r

Parhau i Ddarllen

Amgueddfa Wrecsam i gau dros dro fel rhan o brosiect ailddatblygu

Bydd Amgueddfa, Caffi ac Archifau Wrecsam yn cau dros dro am gyfnod byr fel rhan o brosiect ailddatblygu ‘Amgueddfa Dau Hanner’. Bydd y prosiect yn gweld creu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hadnewyddu’n llawn yn adeilad presennol yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw

Parhau i Ddarllen

Dreigiau a Rhyfelwyr – Arddangosfa Cwpan y Byd Digartref yn agor yn Amgueddfa Wrecsam

Mae arddangosfa sy’n arddangos delweddau a dynnwyd yn ystod Cwpan y Byd Digartref wedi agor yn Amgueddfa Wrecsam – cartref dyfodol Amgueddfa Bêl-droed Cymru. Mae’r arddangosfa, o’r enw Dragons Warriors – Dreigiau Rufelwyr, yn cynnwys detholiad o ffotograffau, a dynnwyd gan y ffotograffydd o dde Cymru, Nigel Whitbread, yn ystod

Parhau i Ddarllen

‘Mae’n gêm gymunedol’ – Gwreiddiau clwbiau pêl-droed Cymru i’w datgelu mewn cyfres ffilm newydd

Mae hanesion tarddiad chwe chlwb pêl-droed Cymru i’w hadrodd mewn cyfres o ffilmiau byrion newydd sbon. Mae’r ffilmiau wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a’u cynhyrchu gan y tîm yn Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru (sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd yn Amgueddfa Wrecsam fel rhan o brosiect Amgueddfa Dau

Parhau i Ddarllen

Mwy na £5.4m i’w ddarparu ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Mwy o newyddion gwych i ganol dinas Wrecsam! Mae £5.4m pellach yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam, cartref ysbrydol pêl-droed Cymru. Mae’r cyllid yn rhan o gytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru. Gwnaeth Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog

Parhau i Ddarllen

Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol – Amgueddfa Wrecsam

Mae digon o ffocws wedi bod ar y cynlluniau ar gyfer Amgueddfa Bêl-droed Cymru, ond beth am yr hanner arall yn y prosiect ‘amgueddfa dau hanner’: amgueddfa newydd i Wrecsam? Rydyn ni wedi llunio’r daith chwiban hon o’r dyluniadau ar gyfer yr orielau a’r gofodau newydd, ynghyd â rhai o’r

Parhau i Ddarllen

Y weledigaeth ar gyfer y dyfodol – Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Wrth i gynlluniau i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam sydd wedi’i hadnewyddu a’i hail-ddychmygu’n llwyr barhau i fynd rhagddi, rydym bellach yn falch iawn o allu rhannu’r dyluniadau diweddaraf. Yn y canllaw cyflym hwn byddwn yn rhoi taith i chi o amgylch

Parhau i Ddarllen

Y Cyhoedd yn Dweud eu Dweud Ar Ddyluniadau Newydd Amgueddfeydd/Amgueddfeydd Pêl-droed

Yn ddiweddar, fe wnaethom gynnal digwyddiadau ymgynghori i gasglu adborth ar y cynlluniau dylunio newydd ar gyfer yr Amgueddfa Bêl-droed ac ailwampio Amgueddfa Wrecsam. Cafodd y cynlluniau dylunio eu harddangos i’r cyhoedd eu gweld mewn digwyddiad diwrnod agored, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Wrecsam. Daeth aelodau o’r amgueddfa a thimau dylunio

Parhau i Ddarllen
Delwyn Derrick a Shôn Lewis

Cwrdd â’n Swyddogion Ymgysylltu Amgueddfa Bêl-droed newydd

Wrth i’r gwaith i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam fynd rhagddo, rydym yn falch iawn o allu cyflwyno dau aelod diweddaraf ein tîm i chi. Yn ddiweddar penodwyd Delwyn Derrick a Shôn Lewis yn Swyddogion Ymgysylltu newydd ar gyfer prosiect Amgueddfa Bêl-droed Cymru. Eu cenhadaeth fydd teithio

Parhau i Ddarllen