Helpwch ni i greu amgueddfa newydd Wrecsam!

Mae arolwg cenedlaethol wedi’i lansio i helpu i ddatblygu brand newydd ‘arloesol’ ar gyfer ‘Amgueddfa Dau Hanner’ newydd Wrecsam. Disgwylir i’r prosiect gael ei gwblhau yn 2026, a bydd adeilad presennol Amgueddfa Wrecsam ar Stryt y Rhaglaw yn cael ei adnewyddu’n llwyr a’i ailddatblygu’n atyniad cenedlaethol newydd sbon. Bydd un

Parhau i Ddarllen

Grant cyllid newydd i brosiect ailddatblygu Amgueddfa Wrecsam

Mae’r prosiect i ailddatblygu Amgueddfa Wrecsam yn ‘Amgueddfa Dau Hanner’ wedi derbyn grant gan elusen fawr yn y DU. Bydd prosiect ‘Yr Amgueddfa Ddwy Hanner’ yn gweld adeilad presennol Amgueddfa Wrecsam yn cael ei ailddatblygu’n amgueddfa newydd sbon i Wrecsam, ochr yn ochr ag Amgueddfa Bêl-droed i Gymru. Mae grant

Parhau i Ddarllen

Amgueddfa bêl-droed yn rhannu straeon clybiau Cymru mewn cyfresi ffilmiau byr newydd

Mae pob un o’r chwe ffilm fer yn ein cyfres Gwreiddiau Clwb Pêl-droed Cymru bellach ar gael i’w gwylio ar-lein. Mae’r ffilmiau’n cynnwys hanesion clybiau sydd â dros gan mlynedd o hanes, yn ogystal â chlybiau sydd ond newydd ddechrau ar eu taith bêl-droed Gymreig. Adroddir pob stori gyda chymorth

Parhau i Ddarllen

Mantais gartref i reolwr prosiect ‘Amgueddfa Dau Hanner’

Mae Nick Underwood, Uwch Reolwr Prosiect yn Fraser Randall wedi dychwelyd yn ddiweddar i Wrecsam, cartref ei blentyndod, ac mae wrth ei fodd i fod yn rhan o brosiect sydd mor agos at ei galon. Mae Fraser Randall wedi’i benodi’n Rheolwyr Prosiect Technegol ar gyfer ‘Amgueddfa Dau Hanner’ Wrecsam –

Parhau i Ddarllen

Mae ‘Amgueddfa Dau Hanner’ Wrecsam yn penodi cynllunwyr gweithgareddau

Mae cynllunwyr gweithgareddau wedi’u penodi i helpu i ddatblygu cynllun gweithredu helaeth ar gyfer ‘Amgueddfa Dau Hanner’ newydd Wrecsam. Mae Amgueddfa Wrecsam bellach wedi cau i’r cyhoedd fel y gellir paratoi’r adeilad ar gyfer ailddatblygu. Disgwylir i’r ‘Amgueddfa Dau Hanner’ agor yn 2026 a bydd yn cynnwys Amgueddfa Wrecsam wedi’i

Parhau i Ddarllen

Arddangosfa Tirnodau yng Nghwrt Blaen yr Amgueddfa

Yr arddangosfa fwyaf yng nghwrt blaen yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw yw cyfres o weithiau celf gan yr artist tirlun o ogledd Cymru, Mikey Jones. Daeth Mikey Jones i enwogrwydd gyda’i furlun ‘Wrexham Skyline’ a arddangoswyd yn hen Ganolfan Gelfyddydau Wrecsam, gan atgoffa pobl o dreftadaeth drefol y dref.

Parhau i Ddarllen

Mae prosiect ailddatblygu amgueddfa Wrecsam yn cyrraedd y cam nesaf hollbwysig

Diweddariad – Mawrth 2023 Eich AmgueddfaEich StoriEich Dweud Lleisiwch eich barn er mwyn siapio Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru ac Amgueddfa newydd Wrecsam! Cymerwch ran trwy lenwi ein harolwg isod. Mae eich barn a’ch syniadau yn werthfawr i ni, ac rydym yn gyffrous i glywed beth sydd gennych i’w ddweud. Mae disgwyl

Parhau i Ddarllen

Golau Gwyrdd ar gyfer Prosiect Amgueddfa Mawr

Mae’r wefr sy’n amgylchynu Wrecsam a phêl-droed wedi lledaenu i bob cwr o’r byd. O Awstralia i’r Ariannin, Canada i Gaerdydd a Fflint i’r Ffindir, mae pobl yn gwybod am gysylltiadau Hollywood yng Nghlwb Pêl-droed Wrecsam, sef dinas man geni Pêl-droed Cymru. Yng nghanol y ddinas honno mae Amgueddfa Wrecsam,

Parhau i Ddarllen

Cefnogwyr pêl-droed Cymru – rydym angen eich barn ar ein cynlluniau amgueddfa newydd…

Yr ‘Amgueddfa Dau Hanner’ yw ein henw llaw-fer i ddisgrifio’r prosiect a fydd yn gweld datblygiad Amgueddfa Bêl-droed Cymru ac Amgueddfa Wrecsam newydd yn adeilad presennol yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw yn Wrecsam, Cymru. Mae Amgueddfa Wrecsam eisoes yn gartref i Gasgliad Pêl-droed Cymru. Wedi’i sefydlu yn 2000 dyma’r

Parhau i Ddarllen

Amgueddfa Wrecsam i gau dros dro fel rhan o brosiect ailddatblygu

Bydd Amgueddfa, Caffi ac Archifau Wrecsam yn cau dros dro am gyfnod byr fel rhan o brosiect ailddatblygu ‘Amgueddfa Dau Hanner’. Bydd y prosiect yn gweld creu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hadnewyddu’n llawn yn adeilad presennol yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw

Parhau i Ddarllen