Brick Built: Tirnodau mewn brics LEGO®

Tirnodau mewn brics LEGO®

18.02.2022 – 07.05.2022

Er mwyn dathlu’r cysylltiad hanesyddol rhwng Wrecsam a LEGO® bydd Amgueddfa Wrecsam yn cynnal digwyddiad ‘Brick Built’, arddangosfa deithiol arbennig gan Warren Elsmore o adeiladau, cofebau a strwythurau enwog a wnaed o frics LEGO.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys amgueddfa LEGO Warren sy’n cynnwys modelau a chynnyrch o flynyddoedd cynnar y cwmni hyd heddiw.  Uchafbwynt i’r arddangosfa fydd y model sy’n dathlu dyfeisgarwch ein Safle Treftadaeth y Byd, Dyfrbont Pontcysyllte, a grëwyd yn arbennig ar gyfer yr arddangosfa hon.

Mae gwaith ymchwil yn parhau i hanes Lego Prydeinig a Lego® ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam ac ar safle Ffordd Rhuthun. Os oeddech chi’n gweithio ar y safleoedd hyn, neu os oedd gennych gysylltiad â nhw, anfonwch e-bost at museum@wrexham.gov.uk

Delwedd: Trwy garedigrwydd Warren Elsmore.

Amgueddfa Wrecsam

Mae Amgueddfa Wrecsam yn adrodd stori Wrecsam a’r ardal gyfagos drwy arddangosfeydd rhyngweithiol a chyfeillgar i deuluoedd.

Dysgu mwy