Brics Bychain: Tirnodau mewn brics LEGO®

18.02.2022 – 07.05.2022

Brics Bychain: Dewch i weld y byd wedi’i adeiladu  brics LEGO®

Maen nhw’n un o’r cwmnïau tegannau mwyaf adnabyddus a llwyddiannus yn y byd – ond oeddech chi’n gwybod bod brics LEGO® yn arfer cael eu gweithgynhyrchu yma yn Wrecsam?

I ddechrau cynhyrchwyd y brics byd-enwog mewn ffatri ar Hugmore Lane ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam. Yn ddiweddarach adeiladodd LEGO ganolfan ddosbarthu newydd yn y DU ar Ffordd Rhuthun.

Mae llawer o bobl leol yn dal i gofio safle Ffordd Rhuthun yn arbennig. Pwy allai anghofio’r brics LEGO anferth, eiconig a oedd unwaith yn sefyll wrth ymyl y fynedfa?

I ddathlu’r cysylltiad hanesyddol hwn rhwng Wrecsam a’r gwneuthurwr teganau o Ddenmarc bydd Amgueddfa Wrecsam yn cynnal Brics Bychain, arddangosfa deithiol gan Warren Elsmore sy’n cynnwys modelau ei dîm o adeiladau, henebion a strwythurau enwog wedi’u gwneud o frics LEGO.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys amgueddfa LEGO Warren Elsmore yn cynnwys modelau a chynnyrch o flynyddoedd cynnar y cwmni hyd at heddiw.

Yn naturiol, bydd ardal yn yr oriel lle gallwch chi adeiladu eich modelau LEGO eich hun. Edrychwch hefyd am newyddion am y diwrnodau digwyddiadau arbennig yn ystod yr arddangosfa!

 

Tirnod enwog Wrecsam i’w gynnwys

Uchafbwynt yr arddangosfa fydd y model sy’n dathlu rhyfeddod peirianneg sifil oes y gamlas, ein Safle Treftadaeth y Byd lleol, Traphont Ddŵr Pontcysyllte, a grëwyd yn benodol ar gyfer yr arddangosfa hon.

Mae myfyrwyr dylunio Prifysgol Glyndŵr hefyd yn cyfrannu ffilm a model o adeilad Ysgol y Celfyddydau Creadigol i’w harddangos yn yr arddangosfa.

Delwedd: Trwy garedigrwydd Warren Elsmore.

  • Bydd Brics Bychain i’w gweld o 18 Chwefror tan – 7 Mai 2020.
  • Mae mynediad AM DDIM.

Amgueddfa Wrecsam

Mae Amgueddfa Wrecsam yn adrodd stori Wrecsam a’r ardal gyfagos drwy arddangosfeydd rhyngweithiol a chyfeillgar i deuluoedd.

Dysgu mwy