Brick Builders

Dewch i’n helpu i adeiladu model sydd wedi’i ysbrydoli gan Borth Acton a’r Pedwar Ci yn Wrecsam dan arweiniad y LEGOMASTER Steve Guinness.

Archebwch eich tocyn teulu ar gyfer un o’r tair sesiwn sydd ar gael ar y diwrnod.

Mae pob sesiwn yn para awr.

Amseroedd cychwyn y sesiwn:

11:30yb

1.00pm

2.00pm

  • Mae un tocyn ar gyfer grŵp teulu o hyd at 4 o bobl (plant ac oedolion).
  • Uchafswm o un sesiwn i bob teulu.
  • Pob plentyn i fod yng nghwmni rhiant(rhieni)/oedolyn cyfrifol.

ARCHEBWCH YMA

Archebwch Ar-Lein

Amgueddfa Wrecsam

Mae Amgueddfa Wrecsam yn adrodd stori Wrecsam a’r ardal gyfagos drwy arddangosfeydd rhyngweithiol a chyfeillgar i deuluoedd.

Dysgu mwy