Up The Town – Cefnogwyr Wrecsam AFC

Arddangosfa Ffotograffiaeth Newydd ar Flaengwrt Amgueddfa Wrecsam Blaengwrt Amgueddfa Wrecsam yw lleoliad arddangosfa ffotograffiaeth awyr agored newydd gan Carwyn Rhys Jones, ffotograffydd dogfennol o Ogledd Cymru. Mae’r arddangosfa yn rhan o brosiect ehangach sy’n canolbwyntio ar brofiadau bywyd cefnogwyr CPD Wrecsam a’u hymrwymiad i’r clwb. Dechreuodd Carwyn Rhys Jones y

Parhau i Ddarllen

Chwedlau’r Crysau: Crys wrth Grys – Hanes Pêl-droed Cymru

O’r crys cyntaf rydych wedi bod yn berchen arno yn blentyn i’r copi tîm clwb neu genedlaethol diweddaraf, mae cefnogwyr pêl-droed yn caru crysau pêl-droed.   Mae rhai yn cael eu hystyried yn glasuron dyluniad erbyn hyn, eraill ddim.  Ond mae gan y cyfan le yn y gêm a chwedl i’w

Parhau i Ddarllen

Rhoi Wrecsam ar y Map

Yn rhan o raglen ‘Trysorau ar Daith’, mae’r Llyfrgell Brydeinig yn benthyg tri gwrthrych sydd â pherthnasedd penodol i Wrecsam a gogledd-ddwyrain Cymru.  Mae arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam Rhoi Wrecsam ar y Map, wedi’i ysbrydoli gan yr eitemau hanesyddol hynod o bwysig yma o gasgliadau’r Llyfrgell Brydeinig:    Y map cywir

Parhau i Ddarllen

Brics Bychain: Tirnodau mewn brics LEGO®

18.02.2022 – 07.05.2022 Brics Bychain: Dewch i weld y byd wedi’i adeiladu  brics LEGO® Maen nhw’n un o’r cwmnïau tegannau mwyaf adnabyddus a llwyddiannus yn y byd – ond oeddech chi’n gwybod bod brics LEGO® yn arfer cael eu gweithgynhyrchu yma yn Wrecsam? I ddechrau cynhyrchwyd y brics byd-enwog

Parhau i Ddarllen

Holt Cudd: Hanes Safle Rhyfeinig

Ar Orffennaf 17eg 2021 agorir Holt Cudd: Hanes Safle Rhyfeinig, yr arddangosfa newydd gyntaf yn Amgueddfa Wrecsam ers diwedd y broses gloi. Mae’r teitl, Holt Cudd, yn gyfeiriad at y safle Rhufeinig o bwys cenedlaethol sydd wedi’i guddio o dan wyneb y caeau i’r gogledd-orllewin o’r pentref ffiniol poblogaidd. Mae

Parhau i Ddarllen

Nôl i’r Ysgol | Oriel 3

O Chwefror 17eg 2020 Mae arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam, Nôl i’r Ysgol, yn cofnodi sut mae ysgolion lleol wedi newid dros y ddwy ganrif ddiwethaf drwy atgofion, cofroddion, archifau a hen ffotograffau. Mae’n dathlu un o’r cyfnodau bywyd hynny rydym ni i gyd yn mynd drwyddo – dyddiau gorau ein

Parhau i Ddarllen

Nôl i’r Ysgol! | Oriel 3

Arddangosfa newydd yn Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam Mae arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam, Nôl i’r Ysgol, yn cofnodi sut mae ysgolion lleol wedi newid dros y ddwy ganrif ddiwethaf drwy atgofion, cofroddion, archifau a hen ffotograffau. Mae’n dathlu un o’r cyfnodau bywyd hynny rydym ni i gyd yn mynd

Parhau i Ddarllen

Aelodau Yn Unig: Agor y Drysau i Gymdeithasau Cudd Wrecsam | Oriel 1

Mae clybiau a chymdeithasau wedi bod yn rhan o fywyd yn Wrecsam ac ar draws y sir ers y ddeunawfed ganrif. Mae hanes y grwpiau hyn wedi eu cynnwys mewn arddangosfa newydd ym mhrif oriel Amgueddfa Wrecsam, Aelodau Yn Unig: Agor y Drysau i Gymdeithasau Cudd. Set o ‘naw teclyn’

Parhau i Ddarllen

Pêl-droed am byth! Cyflwyno Stori Pêl-droed yng Nghymru a Chymru mewn Pêl-droed | Oriel 3

12/07/2019 – 11/01/2020 Pêl-droed am byth! Cyflwyno Stori Pêl-droed yng Nghymru a Chymru mewn Pêl-droed yw’r arddangosfa ddiweddaraf wedi’i ysbrydoli gan Gasgliad Pêl-droed Cymru i’w agor yn Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r arddangosfa yn tynnu sylw at hanes cyffrous pêl-droed Cymru trwy ei gysylltiadau â’r Rhyfel Byd Cyntaf,

Parhau i Ddarllen

Rhyfeloedd Angof: Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig O Gwmpas Y Byd | Oriel 2

8.11.2019 – 20.11.2020 Nododd Wrecsam Sul y Cofio a Diwrnod y Cadoediad yn 2019 gydag arddangosfa newydd yn amgueddfa’r fwrdeistref sirol ar Stryt Y Rhaglaw: Rhyfeloedd Angof : Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig o Gwmpas y Byd. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae coffadwriaethau wedi canolbwyntio’n bennaf ar y Rhyfel Byd

Parhau i Ddarllen