Nôl i’r Ysgol | Oriel 3

O Chwefror 17eg 2020 Mae arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam, Nôl i’r Ysgol, yn cofnodi sut mae ysgolion lleol wedi newid dros y ddwy ganrif ddiwethaf drwy atgofion, cofroddion, archifau a hen ffotograffau. Mae’n dathlu un o’r cyfnodau bywyd hynny rydym ni i gyd yn mynd drwyddo – dyddiau gorau ein

Parhau i Ddarllen

Nôl i’r Ysgol! | Oriel 3

Arddangosfa newydd yn Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam Mae arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam, Nôl i’r Ysgol, yn cofnodi sut mae ysgolion lleol wedi newid dros y ddwy ganrif ddiwethaf drwy atgofion, cofroddion, archifau a hen ffotograffau. Mae’n dathlu un o’r cyfnodau bywyd hynny rydym ni i gyd yn mynd

Parhau i Ddarllen

Aelodau Yn Unig: Agor y Drysau i Gymdeithasau Cudd Wrecsam | Oriel 1

Mae clybiau a chymdeithasau wedi bod yn rhan o fywyd yn Wrecsam ac ar draws y sir ers y ddeunawfed ganrif. Mae hanes y grwpiau hyn wedi eu cynnwys mewn arddangosfa newydd ym mhrif oriel Amgueddfa Wrecsam, Aelodau Yn Unig: Agor y Drysau i Gymdeithasau Cudd. Set o ‘naw teclyn’

Parhau i Ddarllen

Pêl-droed am byth! Cyflwyno Stori Pêl-droed yng Nghymru a Chymru mewn Pêl-droed | Oriel 3

12/07/2019 – 11/01/2020 Pêl-droed am byth! Cyflwyno Stori Pêl-droed yng Nghymru a Chymru mewn Pêl-droed yw’r arddangosfa ddiweddaraf wedi’i ysbrydoli gan Gasgliad Pêl-droed Cymru i’w agor yn Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r arddangosfa yn tynnu sylw at hanes cyffrous pêl-droed Cymru trwy ei gysylltiadau â’r Rhyfel Byd Cyntaf,

Parhau i Ddarllen

Rhyfeloedd Angof: Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig O Gwmpas Y Byd | Oriel 2

8.11.2019 – 20.11.2020 Nododd Wrecsam Sul y Cofio a Diwrnod y Cadoediad yn 2019 gydag arddangosfa newydd yn amgueddfa’r fwrdeistref sirol ar Stryt Y Rhaglaw: Rhyfeloedd Angof : Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig o Gwmpas y Byd. Dros y pum mlynedd diwethaf, mae coffadwriaethau wedi canolbwyntio’n bennaf ar y Rhyfel Byd

Parhau i Ddarllen

Brymbo: Ffowndris, Ffwrneisi a Ffydd | Oriel 1

Mae’r arddangosfa thema ‘Pobl a Lleoedd’ presennol yn y brif oriel yn Amgueddfa Wrecsam ar hyn o bryd yn amlygu hanes Brymbo. Mae’r arddangosfa yn seiliedig ar y casgliadau hanes diwydiannol, cymdeithasol a chelf y gofelir amdanynt gan yr amgueddfa, gan gynnwys: Llun olew gan John Wilkinson, sylfaenydd gwreiddiol Gwaith

Parhau i Ddarllen