Mantais gartref i reolwr prosiect ‘Amgueddfa Dau Hanner’

Mae Nick Underwood, Uwch Reolwr Prosiect yn Fraser Randall wedi dychwelyd yn ddiweddar i Wrecsam, cartref ei blentyndod, ac mae wrth ei fodd i fod yn rhan o brosiect sydd mor agos at ei galon. Mae Fraser Randall wedi’i benodi’n Rheolwyr Prosiect Technegol ar gyfer ‘Amgueddfa Dau Hanner’ Wrecsam –

Parhau i Ddarllen

Mae ‘Amgueddfa Dau Hanner’ Wrecsam yn penodi cynllunwyr gweithgareddau

Mae cynllunwyr gweithgareddau wedi’u penodi i helpu i ddatblygu cynllun gweithredu helaeth ar gyfer ‘Amgueddfa Dau Hanner’ newydd Wrecsam. Mae Amgueddfa Wrecsam bellach wedi cau i’r cyhoedd fel y gellir paratoi’r adeilad ar gyfer ailddatblygu. Disgwylir i’r ‘Amgueddfa Dau Hanner’ agor yn 2026 a bydd yn cynnwys Amgueddfa Wrecsam wedi’i

Parhau i Ddarllen

Mae prosiect ailddatblygu amgueddfa Wrecsam yn cyrraedd y cam nesaf hollbwysig

Mae’r prosiect i ailddatblygu Amgueddfa Wrecsam yn atyniad cenedlaethol mawr newydd yng nghanol dinas Wrecsam ar fin cychwyn ar ei gam nesaf. ydd Amgueddfa Wrecsam a Chaffi’r Cwrt yn cau i’r cyhoedd ar ôl dydd Sadwrn 4ydd Tachwedd. Bydd archifau’n cau ddiwrnod ynghynt. Dydd Gwener 3ydd Tachwedd fydd y diwrnod

Parhau i Ddarllen

Golau Gwyrdd ar gyfer Prosiect Amgueddfa Mawr

Mae’r wefr sy’n amgylchynu Wrecsam a phêl-droed wedi lledaenu i bob cwr o’r byd. O Awstralia i’r Ariannin, Canada i Gaerdydd a Fflint i’r Ffindir, mae pobl yn gwybod am gysylltiadau Hollywood yng Nghlwb Pêl-droed Wrecsam, sef dinas man geni Pêl-droed Cymru. Yng nghanol y ddinas honno mae Amgueddfa Wrecsam,

Parhau i Ddarllen

Cefnogwyr pêl-droed Cymru – rydym angen eich barn ar ein cynlluniau amgueddfa newydd…

Yr ‘Amgueddfa Dau Hanner’ yw ein henw llaw-fer i ddisgrifio’r prosiect a fydd yn gweld datblygiad Amgueddfa Bêl-droed Cymru ac Amgueddfa Wrecsam newydd yn adeilad presennol yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw yn Wrecsam, Cymru. Mae Amgueddfa Wrecsam eisoes yn gartref i Gasgliad Pêl-droed Cymru. Wedi’i sefydlu yn 2000 dyma’r

Parhau i Ddarllen

Amgueddfa Wrecsam i gau dros dro fel rhan o brosiect ailddatblygu

Bydd Amgueddfa, Caffi ac Archifau Wrecsam yn cau dros dro am gyfnod byr fel rhan o brosiect ailddatblygu ‘Amgueddfa Dau Hanner’. Bydd y prosiect yn gweld creu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hadnewyddu’n llawn yn adeilad presennol yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw

Parhau i Ddarllen

Mwy na £5.4m i’w ddarparu ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Mwy o newyddion gwych i ganol dinas Wrecsam! Mae £5.4m pellach yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam, cartref ysbrydol pêl-droed Cymru. Mae’r cyllid yn rhan o gytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru. Gwnaeth Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog

Parhau i Ddarllen

Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol – Amgueddfa Wrecsam

Mae digon o ffocws wedi bod ar y cynlluniau ar gyfer Amgueddfa Bêl-droed Cymru, ond beth am yr hanner arall yn y prosiect ‘amgueddfa dau hanner’: amgueddfa newydd i Wrecsam? Rydyn ni wedi llunio’r daith chwiban hon o’r dyluniadau ar gyfer yr orielau a’r gofodau newydd, ynghyd â rhai o’r

Parhau i Ddarllen

Y Cyhoedd yn Dweud eu Dweud Ar Ddyluniadau Newydd Amgueddfeydd/Amgueddfeydd Pêl-droed

Yn ddiweddar, fe wnaethom gynnal digwyddiadau ymgynghori i gasglu adborth ar y cynlluniau dylunio newydd ar gyfer yr Amgueddfa Bêl-droed ac ailwampio Amgueddfa Wrecsam. Cafodd y cynlluniau dylunio eu harddangos i’r cyhoedd eu gweld mewn digwyddiad diwrnod agored, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Wrecsam. Daeth aelodau o’r amgueddfa a thimau dylunio

Parhau i Ddarllen

Gweler dyluniadau cynlluniau newydd ar gyfer Amgueddfa Wrecsam ac Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Mae cynlluniau bellach yn mynd rhagddynt yn dda i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hailwampio’n llawn ar Stryt y Rhaglaw. Bydd yr ‘amgueddfa dau hanner’ newydd yn atyniad cenedlaethol newydd o bwys i Ganol Dinas Wrecsam, gan ddathlu pêl-droed Cymru, ddoe

Parhau i Ddarllen