Helpwch ni i greu amgueddfa newydd Wrecsam!

Mae arolwg cenedlaethol wedi’i lansio i helpu i ddatblygu brand newydd ‘arloesol’ ar gyfer ‘Amgueddfa Dau Hanner’ newydd Wrecsam. Disgwylir i’r prosiect gael ei gwblhau yn 2026, a bydd adeilad presennol Amgueddfa Wrecsam ar Stryt y Rhaglaw yn cael ei adnewyddu’n llwyr a’i ailddatblygu’n atyniad cenedlaethol newydd sbon. Bydd un

Parhau i Ddarllen

Amgueddfa bêl-droed yn rhannu straeon clybiau Cymru mewn cyfresi ffilmiau byr newydd

Mae pob un o’r chwe ffilm fer yn ein cyfres Gwreiddiau Clwb Pêl-droed Cymru bellach ar gael i’w gwylio ar-lein. Mae’r ffilmiau’n cynnwys hanesion clybiau sydd â dros gan mlynedd o hanes, yn ogystal â chlybiau sydd ond newydd ddechrau ar eu taith bêl-droed Gymreig. Adroddir pob stori gyda chymorth

Parhau i Ddarllen

Mantais gartref i reolwr prosiect ‘Amgueddfa Dau Hanner’

Mae Nick Underwood, Uwch Reolwr Prosiect yn Fraser Randall wedi dychwelyd yn ddiweddar i Wrecsam, cartref ei blentyndod, ac mae wrth ei fodd i fod yn rhan o brosiect sydd mor agos at ei galon. Mae Fraser Randall wedi’i benodi’n Rheolwyr Prosiect Technegol ar gyfer ‘Amgueddfa Dau Hanner’ Wrecsam –

Parhau i Ddarllen

Mae ‘Amgueddfa Dau Hanner’ Wrecsam yn penodi cynllunwyr gweithgareddau

Mae cynllunwyr gweithgareddau wedi’u penodi i helpu i ddatblygu cynllun gweithredu helaeth ar gyfer ‘Amgueddfa Dau Hanner’ newydd Wrecsam. Mae Amgueddfa Wrecsam bellach wedi cau i’r cyhoedd fel y gellir paratoi’r adeilad ar gyfer ailddatblygu. Disgwylir i’r ‘Amgueddfa Dau Hanner’ agor yn 2026 a bydd yn cynnwys Amgueddfa Wrecsam wedi’i

Parhau i Ddarllen

Cefnogwyr pêl-droed Cymru – rydym angen eich barn ar ein cynlluniau amgueddfa newydd…

Yr ‘Amgueddfa Dau Hanner’ yw ein henw llaw-fer i ddisgrifio’r prosiect a fydd yn gweld datblygiad Amgueddfa Bêl-droed Cymru ac Amgueddfa Wrecsam newydd yn adeilad presennol yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw yn Wrecsam, Cymru. Mae Amgueddfa Wrecsam eisoes yn gartref i Gasgliad Pêl-droed Cymru. Wedi’i sefydlu yn 2000 dyma’r

Parhau i Ddarllen

Amgueddfa Wrecsam i gau dros dro fel rhan o brosiect ailddatblygu

Bydd Amgueddfa, Caffi ac Archifau Wrecsam yn cau dros dro am gyfnod byr fel rhan o brosiect ailddatblygu ‘Amgueddfa Dau Hanner’. Bydd y prosiect yn gweld creu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hadnewyddu’n llawn yn adeilad presennol yr amgueddfa ar Stryt y Rhaglaw

Parhau i Ddarllen

Dreigiau a Rhyfelwyr – Arddangosfa Cwpan y Byd Digartref yn agor yn Amgueddfa Wrecsam

Mae arddangosfa sy’n arddangos delweddau a dynnwyd yn ystod Cwpan y Byd Digartref wedi agor yn Amgueddfa Wrecsam – cartref dyfodol Amgueddfa Bêl-droed Cymru. Mae’r arddangosfa, o’r enw Dragons Warriors – Dreigiau Rufelwyr, yn cynnwys detholiad o ffotograffau, a dynnwyd gan y ffotograffydd o dde Cymru, Nigel Whitbread, yn ystod

Parhau i Ddarllen

‘Mae’n gêm gymunedol’ – Gwreiddiau clwbiau pêl-droed Cymru i’w datgelu mewn cyfres ffilm newydd

Mae hanesion tarddiad chwe chlwb pêl-droed Cymru i’w hadrodd mewn cyfres o ffilmiau byrion newydd sbon. Mae’r ffilmiau wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a’u cynhyrchu gan y tîm yn Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru (sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd yn Amgueddfa Wrecsam fel rhan o brosiect Amgueddfa Dau

Parhau i Ddarllen

Mwy na £5.4m i’w ddarparu ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Mwy o newyddion gwych i ganol dinas Wrecsam! Mae £5.4m pellach yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam, cartref ysbrydol pêl-droed Cymru. Mae’r cyllid yn rhan o gytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru. Gwnaeth Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog

Parhau i Ddarllen

Y weledigaeth ar gyfer y dyfodol – Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Wrth i gynlluniau i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam sydd wedi’i hadnewyddu a’i hail-ddychmygu’n llwyr barhau i fynd rhagddi, rydym bellach yn falch iawn o allu rhannu’r dyluniadau diweddaraf. Yn y canllaw cyflym hwn byddwn yn rhoi taith i chi o amgylch

Parhau i Ddarllen