Y Cyhoedd yn Dweud eu Dweud Ar Ddyluniadau Newydd Amgueddfeydd/Amgueddfeydd Pêl-droed

Yn ddiweddar, fe wnaethom gynnal digwyddiadau ymgynghori i gasglu adborth ar y cynlluniau dylunio newydd ar gyfer yr Amgueddfa Bêl-droed ac ailwampio Amgueddfa Wrecsam. Cafodd y cynlluniau dylunio eu harddangos i’r cyhoedd eu gweld mewn digwyddiad diwrnod agored, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Wrecsam. Daeth aelodau o’r amgueddfa a thimau dylunio

Parhau i Ddarllen
Delwyn Derrick a Shôn Lewis

Cwrdd â’n Swyddogion Ymgysylltu Amgueddfa Bêl-droed newydd

Wrth i’r gwaith i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam fynd rhagddo, rydym yn falch iawn o allu cyflwyno dau aelod diweddaraf ein tîm i chi. Yn ddiweddar penodwyd Delwyn Derrick a Shôn Lewis yn Swyddogion Ymgysylltu newydd ar gyfer prosiect Amgueddfa Bêl-droed Cymru. Eu cenhadaeth fydd teithio

Parhau i Ddarllen

Gweler dyluniadau cynlluniau newydd ar gyfer Amgueddfa Wrecsam ac Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Mae cynlluniau bellach yn mynd rhagddynt yn dda i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hailwampio’n llawn ar Stryt y Rhaglaw. Bydd yr ‘amgueddfa dau hanner’ newydd yn atyniad cenedlaethol newydd o bwys i Ganol Dinas Wrecsam, gan ddathlu pêl-droed Cymru, ddoe

Parhau i Ddarllen

£45,000 YN CAEL EI ROI I DDATBLYGU AMGUEDDFA BÊL-DROED YN WRECSAM

Rydym wedi derbyn y newyddion gwych ein bod wedi derbyn £45,000 o grant datblygu i ddatblygu cynlluniau ar gyfer Amgueddfa Dwy Ran – Amgueddfa Pêl-droed Cymru gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae’r arian yn rhoi’r cyfle i ni sicrhau grant pellach o dros £2 filiwn i gwblhau’r prosiect. Mae

Parhau i Ddarllen

Mwy o fanylion a lluniadau cysyniad…

Cymru yn cymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd, Statws Dinas, cais Dinas Diwylliant, CPD Wrecsam yn chwarae yn Wembley ac yn colli o drwch blewyn i gael eu hyrwyddo yn nhymor llawn cyntaf ers i Rob a Ryan gymryd drosodd fel perchnogion, Cynlluniau Datblygu Cop, Gôl Mullin, Tŷ Pawb ar

Parhau i Ddarllen

CBDC yn rhoi crysau sêr Cymru i gasgliad yr Amgueddfa Bêl-droed

Roedd yr amgueddfa’n falch o dderbyn rhodd bellach gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ym mis Ionawr, yn enwedig rhai crysau gyda thema Wrecsam. O gêm ragbrofol Cwpan y Byd v Estonia (a enillodd Cymru 1-0 yn Tallinn ar 11 Hydref), rydym wedi derbyn crysau wedi’u llofnodi gan Harry Wilson, Danny Ward

Parhau i Ddarllen

64 Mlynedd yn Ddiweddarach: Sut Llwyddodd Cymru i Gyrraedd Rowndiau Terfynol Cwpan y Byd 1958

Mae’r genedl yn paratoi ar gyfer gemau ail gyfle hollbwysig yng Nghwpan y Byd ym mis Mawrth, a gobeithiwn y daw hynny i ben pan fydd Cymru’n cymhwyso ar gyfer gêm derfynol gyntaf ers 1958. Mae dydd Sadwrn 5 Chwefror yn nodi pen-blwydd y tro diwethaf i Gymru gymhwyso ar

Parhau i Ddarllen

Uwch Gwpan CBDC

Pan gyrhaeddodd Llywydd CBDC Steve Williams yr amgueddfa yn ddiweddar gyda blychau o wrthrychau i’w rhoi i Gasgliad Pêl-droed Cymru, cydweithiwr cefnogol o Wrecsam a welodd dlws pêl bren a’i nodi… fel Uwch Gwpan CBDC! Wedi’i lansio fel y Cwpan Gwahoddiad ym 1997-98, newidiodd y gystadleuaeth ei henw i Uwch

Parhau i Ddarllen

Mae’r Canlyniadau i Mewn – Eich Barn Ar Atyniad Canol y Dref Newydd

Y mis diwethaf lansiwyd arolwg cyhoeddus ledled Cymru i’n helpu i ddylunio atyniad newydd sbon sy’n dod i ganol tref Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn ymgymryd ag ailddatblygiad mawr o adeilad Amgueddfa Wrecsam i greu Amgueddfa Bêl-droed Cymru ar y cyd ac Amgueddfa Wrecsam ar

Parhau i Ddarllen

Amgueddfa Bêl-droed i Gymru – Cyhoeddi Tîm Dylunio

Mae gwireddu Amgueddfa Bêl-droed i Gymru yn Wrecsam wedi dod gam yn nes gyda phenodiad y tîm dylunio. Bydd Haley Sharp Design (hsd), ynghyd â’r penseiri Purcell a syrfewyr meintiau MDA Consulting, yn gweithio gyda Chyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru i ddatblygu dyluniadau’r amgueddfa newydd cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau

Parhau i Ddarllen