Dreigiau a Rhyfelwyr – Arddangosfa Cwpan y Byd Digartref yn agor yn Amgueddfa Wrecsam

Mae arddangosfa sy’n arddangos delweddau a dynnwyd yn ystod Cwpan y Byd Digartref wedi agor yn Amgueddfa Wrecsam – cartref dyfodol Amgueddfa Bêl-droed Cymru. Mae’r arddangosfa, o’r enw Dragons Warriors – Dreigiau Rufelwyr, yn cynnwys detholiad o ffotograffau, a dynnwyd gan y ffotograffydd o dde Cymru, Nigel Whitbread, yn ystod

Parhau i Ddarllen

‘Mae’n gêm gymunedol’ – Gwreiddiau clwbiau pêl-droed Cymru i’w datgelu mewn cyfres ffilm newydd

Mae hanesion tarddiad chwe chlwb pêl-droed Cymru i’w hadrodd mewn cyfres o ffilmiau byrion newydd sbon. Mae’r ffilmiau wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru a’u cynhyrchu gan y tîm yn Amgueddfa Bêl-droed newydd Cymru (sy’n cael ei datblygu ar hyn o bryd yn Amgueddfa Wrecsam fel rhan o brosiect Amgueddfa Dau

Parhau i Ddarllen

Mwy na £5.4m i’w ddarparu ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Mwy o newyddion gwych i ganol dinas Wrecsam! Mae £5.4m pellach yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam, cartref ysbrydol pêl-droed Cymru. Mae’r cyllid yn rhan o gytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru. Gwnaeth Dawn Bowden, y Dirprwy Weinidog

Parhau i Ddarllen

Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol – Amgueddfa Wrecsam

Mae digon o ffocws wedi bod ar y cynlluniau ar gyfer Amgueddfa Bêl-droed Cymru, ond beth am yr hanner arall yn y prosiect ‘amgueddfa dau hanner’: amgueddfa newydd i Wrecsam? Rydyn ni wedi llunio’r daith chwiban hon o’r dyluniadau ar gyfer yr orielau a’r gofodau newydd, ynghyd â rhai o’r

Parhau i Ddarllen

Y weledigaeth ar gyfer y dyfodol – Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Wrth i gynlluniau i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam sydd wedi’i hadnewyddu a’i hail-ddychmygu’n llwyr barhau i fynd rhagddi, rydym bellach yn falch iawn o allu rhannu’r dyluniadau diweddaraf. Yn y canllaw cyflym hwn byddwn yn rhoi taith i chi o amgylch

Parhau i Ddarllen

Y Cyhoedd yn Dweud eu Dweud Ar Ddyluniadau Newydd Amgueddfeydd/Amgueddfeydd Pêl-droed

Yn ddiweddar, fe wnaethom gynnal digwyddiadau ymgynghori i gasglu adborth ar y cynlluniau dylunio newydd ar gyfer yr Amgueddfa Bêl-droed ac ailwampio Amgueddfa Wrecsam. Cafodd y cynlluniau dylunio eu harddangos i’r cyhoedd eu gweld mewn digwyddiad diwrnod agored, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Wrecsam. Daeth aelodau o’r amgueddfa a thimau dylunio

Parhau i Ddarllen
Delwyn Derrick a Shôn Lewis

Cwrdd â’n Swyddogion Ymgysylltu Amgueddfa Bêl-droed newydd

Wrth i’r gwaith i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd i Gymru yn Wrecsam fynd rhagddo, rydym yn falch iawn o allu cyflwyno dau aelod diweddaraf ein tîm i chi. Yn ddiweddar penodwyd Delwyn Derrick a Shôn Lewis yn Swyddogion Ymgysylltu newydd ar gyfer prosiect Amgueddfa Bêl-droed Cymru. Eu cenhadaeth fydd teithio

Parhau i Ddarllen

Gweler dyluniadau cynlluniau newydd ar gyfer Amgueddfa Wrecsam ac Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Mae cynlluniau bellach yn mynd rhagddynt yn dda i adeiladu Amgueddfa Bêl-droed newydd sbon i Gymru ochr yn ochr ag Amgueddfa Wrecsam wedi’i hailwampio’n llawn ar Stryt y Rhaglaw. Bydd yr ‘amgueddfa dau hanner’ newydd yn atyniad cenedlaethol newydd o bwys i Ganol Dinas Wrecsam, gan ddathlu pêl-droed Cymru, ddoe

Parhau i Ddarllen

£45,000 YN CAEL EI ROI I DDATBLYGU AMGUEDDFA BÊL-DROED YN WRECSAM

Rydym wedi derbyn y newyddion gwych ein bod wedi derbyn £45,000 o grant datblygu i ddatblygu cynlluniau ar gyfer Amgueddfa Dwy Ran – Amgueddfa Pêl-droed Cymru gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae’r arian yn rhoi’r cyfle i ni sicrhau grant pellach o dros £2 filiwn i gwblhau’r prosiect. Mae

Parhau i Ddarllen

Mwy o fanylion a lluniadau cysyniad…

Cymru yn cymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd, Statws Dinas, cais Dinas Diwylliant, CPD Wrecsam yn chwarae yn Wembley ac yn colli o drwch blewyn i gael eu hyrwyddo yn nhymor llawn cyntaf ers i Rob a Ryan gymryd drosodd fel perchnogion, Cynlluniau Datblygu Cop, Gôl Mullin, Tŷ Pawb ar

Parhau i Ddarllen