CBDC yn rhoi crysau sêr Cymru i gasgliad yr Amgueddfa Bêl-droed

Roedd yr amgueddfa’n falch o dderbyn rhodd bellach gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru ym mis Ionawr, yn enwedig rhai crysau gyda thema Wrecsam. O gêm ragbrofol Cwpan y Byd v Estonia (a enillodd Cymru 1-0 yn Tallinn ar 11 Hydref), rydym wedi derbyn crysau wedi’u llofnodi gan Harry Wilson, Danny Ward

Parhau i Ddarllen

64 Mlynedd yn Ddiweddarach: Sut Llwyddodd Cymru i Gyrraedd Rowndiau Terfynol Cwpan y Byd 1958

Mae’r genedl yn paratoi ar gyfer gemau ail gyfle hollbwysig yng Nghwpan y Byd ym mis Mawrth, a gobeithiwn y daw hynny i ben pan fydd Cymru’n cymhwyso ar gyfer gêm derfynol gyntaf ers 1958. Mae dydd Sadwrn 5 Chwefror yn nodi pen-blwydd y tro diwethaf i Gymru gymhwyso ar

Parhau i Ddarllen

Uwch Gwpan CBDC

Pan gyrhaeddodd Llywydd CBDC Steve Williams yr amgueddfa yn ddiweddar gyda blychau o wrthrychau i’w rhoi i Gasgliad Pêl-droed Cymru, cydweithiwr cefnogol o Wrecsam a welodd dlws pêl bren a’i nodi… fel Uwch Gwpan CBDC! Wedi’i lansio fel y Cwpan Gwahoddiad ym 1997-98, newidiodd y gystadleuaeth ei henw i Uwch

Parhau i Ddarllen

Mae’r Canlyniadau i Mewn – Eich Barn Ar Atyniad Canol y Dref Newydd

Y mis diwethaf lansiwyd arolwg cyhoeddus ledled Cymru i’n helpu i ddylunio atyniad newydd sbon sy’n dod i ganol tref Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn ymgymryd ag ailddatblygiad mawr o adeilad Amgueddfa Wrecsam i greu Amgueddfa Bêl-droed Cymru ar y cyd ac Amgueddfa Wrecsam ar

Parhau i Ddarllen

Amgueddfa Bêl-droed i Gymru – Cyhoeddi Tîm Dylunio

Mae gwireddu Amgueddfa Bêl-droed i Gymru yn Wrecsam wedi dod gam yn nes gyda phenodiad y tîm dylunio. Bydd Haley Sharp Design (hsd), ynghyd â’r penseiri Purcell a syrfewyr meintiau MDA Consulting, yn gweithio gyda Chyngor Wrecsam a Llywodraeth Cymru i ddatblygu dyluniadau’r amgueddfa newydd cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau

Parhau i Ddarllen